Foundation SP&C: Student Platform and Chaplaincy, Wageningen

Dutch / Nederlands

Stichting SP&C: Student Platform and Chaplaincy, Wageningen

De Stichting SP&C is opgericht in januari 2013, en bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 57263647.
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 852506958

De verkorte samenvatting van het doel van de stichting
“Vanuit een christelijk oecumenische basis bevorderen van levensbeschouwelijke, ethische en religieuze vorming onder studenten aan het wetenschappelijk en hoger onderwijs in Wageningen.”

Jaarverslag
Het meest recente jaarverslag van herfst 2013. Klik hier om het jaarverslag te downloaden.

Post- en bezoekadres
Generaal Foulkesweg 37, 6703 BL Wageningen
Meer informatie: zie de “About” pagina.

Beleidsplan 2012-2016
Klik hier om het beleidsplan 2012-2016 te downloaden.

Bestuur

 • Secretaris: Mw. D.T de Mildt
 • Penningmeester: Mw. A.M. Vissers
 • Voorzitter: Hr. R.P. Witte
 • Leden: Mw. I.A. Brouwer, Mw. A.M. Wubs-Timmermans en Hr. A.G.J.M. Oude Lansink

Beloningsbeleid

 • Bestuurders zijn onbezoldigd.
 • Vrijwilligers kunnen vergoedingen krijgen.

Financieel
De meest recente financiele verantwoording is van het kalenderjaar 2013
. Klik hier om de financiële verantwoording te downloaden.

English / Engels

Stichting SP&C: Student Platform and Chaplaincy, Wageningen

The Foundation SP&C was established in January 2013, and is registered with the Chamber of Commerce under number 57263647. It’s Entities and Partnerships Information Number (RSIN): 852506958.

The shortened summary of the foundation’s aims
SP&C means to invite students to reflect on the many aspects of life from a religious, spiritual and philosophical perspective, and share their insights. It is SP&C ‘s aim and challenge to reach the student population in all its diversity – academic and HBO, Dutch and International students.

Activity report
The most updated report is from fall 2013. Download the report here (in Dutch).

Postal and visiting address
Generaal Foulkesweg 37, 6703 BL Wageningen
For further contact-details, please visit the about page.

Policy statement
A policy statement 2012-2016 was formulated. Click here to download.

Board
The board is formed by:

 • Secretary: Mrs. D.T de Mildt
 • Treasurer: Ms. A.M. Vissers
 • Chair: Mr. R.P. Witte
 • Members: Mrs. I.A. Brouwer, Mrs. A.M. Wubs-Timmermans en Mr. A.G.J.M. Oude Lansink

Remuneration

 • Board membership is honorary.
 • Volunteers can receive a small volunteer allowance.

Financial
The most recent financial report concerns the calendar year 2013. Click here to download the financial report.

Associated

SP&C-In the World  is made possible by a cooperation of the following churches, communities and organisations:

WageningenUR

Mainsite Dutch: www.wageningenur.nl
Mainsite English: www.wageningenur.nl/en.htm

Protestantse Gemeente te Wageningen (Protestant Church Wageningen)

Mainsite Dutch: www.pg-wageningen.protestantsekerk.net

Rooms-Katholieke parochie Z. Titus Brandsma (Roman Catholic Parish)

Mainsite Dutch: www.ztitusbrandsmaparochie.nl
Mainsite English: www.jongtitus.nl/icc

Doopsgezinde Gemeente Wageningen (Mennonite)

Mainsite Dutch: www.dg-npb-wageningen.nl

Student Church Wageningen (Ecumenical)

Mainsite English: www.studentchaplaincy.nl

Humanistisch Verbond – Afdeling Wageningen (Humanist Association)

National website: http://www.humanistischverbond.nl
Department Wageningen: http://afdeling.humanistischverbond.nl/griftvallei

 

Have you seen our new magazine?