Philosophy Tour: Hoe wordt jij een dictator?

Date/Time

Date: 22/01/2018
Time: 8:00 pm - 9:30 pm
Location: W.S.R. ARGO
Adress: Grebbedijk 59
ZIP Code / Town: Wageningen

About

Hoe word jij een dictator?

Het lijkt evident dat de Arabische lente van 2011 zich heeft ontwikkeld tot een Arabische winter. Sinds de start ervan zijn de regio’s Syrië, Irak, Libië en Jemen getransformeerd tot een warrig samenspel van vechtpartijen waarin goed en slecht vaak niet van elkaar te onderscheiden zijn. Arabische dictators waarschuwden hiervoor. Ze beweren dat chaos zou regeren zonder hun harde hand. Chams Eddine Zaougui haalt hun beweringen hard onderuit, want hij laat zien dat de dictators zelf een politiek landschap hebben geschapen waarin democratie nauwelijks kan bestaan.
Zijn verhaal toont niet alleen de werkwijze van Arabische dictators, maar toont ons tevens de diepere werking van de dictatuur, zowel in het verleden als vandaag.

Chams Eddine Zaougui studeerde Arabische studies in Gent en in Caïro. Hij is een journalist die schreef voor verschillende bladen, variërend van kranten als de ‘Correspondent’ tot de ‘New York Times’. Hij is gespecialiseerd in de politiek van de Arabische wereld en heeft een boeiend en inzichtelijk boek geschreven met de titel ‘Dictators, an Arabic history’.

Have you seen our new magazine?